دانلود آهنگ Cactus از A.C.E به همراه متن و ترجمه

#آهنگ Cactus در سال ۲۰۱۷ توسط گروه A.C.E و زیر نظر #کمپانی Beat Interactive منتشر شد. #ترانه Cactus آهنگ #دبیو گروه A.C.E بوده و در واقع اولین کاری بود که به طور #رسمی از این گروه #کره‌ای منتشر شد. تا قبل از آن #فعالیت گروه به صورت غیررسمی و کارآموزی انجام می‌شد.

آهنگ #کاکتوس بعد از انتشار توانست مخاطبان زیادی را به این گروه تازه‌کار جذب کند. #متن آهنگ کاکتوس به سرسختی و #تلاش و همچنین تحمل کردن سختی‌ها و تاب آوردن در مقابل مشکلات اشاره دارد. همچنین نشان می‌دهد که اگرچه ممکن است فردی مانند کاکتوس سرسخت و #خشن به نظر برسد اما در درونِ او فردی متفاوت وجود دارد که نیاز دارد تا او را #باور کنیم.

در ادامه متن این ترانه زیبا را به همراه #ترجمه #فارسی آن می‌خوانیم.

برای #دانلود آهنگ Cactus از A.C.E با کیفیت ۳۲۰ به پایین صفحه مراجعه کنید.

맘에 벽을 넘어

아 숨 쉬고 싶어

می‌خوام از روی دیوار قلبم عبور کنم و نفس بکشم

내게 내밀던 손길 조차도

چون دستی که به سمتم دراز شده رو می‌شناسم

끝인걸 아니까 아무도 없으니까

همه چی تموم شد، هیچ کسی نیست

그누구도 봐주질 않아 내가 못났으니까

هیچکس منو نمیبینه، چون برای هیچ چیز خوب نیستم

***

날 떠나지마 떠나가지마 외쳐도 봤었지만

ترکم نکن، ترکم نکن، من فریاد زدم

모두 떠나갔어 처음엔 받아들일 수없었어

اما همه ترکم کردن، اولش، نمی‌تونستم قبول کنم

왜일까 왜일까 왜일까 왜

چرا، چرا، چرا؟

어느순간 혼자서

매일밤 lonely lonely night

حالا من هر شب تنهام، شب تنهاییِ تنهایی

***

괜찮아 외로워도

اشکالی نداره، حتی اگه تنهایی

나여기에 서 있을께

من همینجا خواهم بود

한송이 꽃을 피우기 위해 서라면

اگه این باعث بشه که یه گل شکوفه بده،

다 참겠어

من می‌تونم هرچیزی رو تحمل کنم

***

바람아 불어라

باد، می‌وزه

더욱더 거칠게

حتی قوی‌تر

어디 괴롭혀봐 난 괜찮아

سعی کن اذیتم کنی، من خوبم (چیزیم نمیشه)

두렵지가 않아

من نمی‌ترسم.

***

불어라 바람아

می‌وزه، باد

더욱더 거칠게

حتی قوی‌تر

끝까지 시험해 봐 괜찮아

تا آخرش امتحانم کن، من خوبم

난 그리쉽게 꺽이지 않아

به این راحتی نمی‌شکنم

(Cause I’m cactus)

(چون من کاکتوسم)

(Cause I’m cactus)

(چون من کاکتوسم)

***

내 몸에 난 가시 가 전부다는 아냐

خارهای روی بدنم همه چیزِ من نیستن

내 안에 진짜 내 모습을 바라봐

به منِ واقعی در درونم نگاه کن

날 차갑게 보지는마

اینقدر با سردی بهم نگاه نکن

따듯하게 조금만 다가와봐

به گرمی بیا سمتم

제발 한명이라도 너만이라도

لطفا فقط یه نفر، فقط تو

너무 간절하니까

چون من خیلی ناامیدم

***

날 버리지마 버리지는마 애원해 봤었지만

ترکم نکن، ترکم نکن، من التماس کردم

싸늘한 표정에 더 이상 붙잡을수가 없었어

اما به خاطر چهره سردت، نتونستم تحمل کنم

왜일까 왜일까 왜일까 왜

چرا، چرا، چرا؟

어느순간 혼자서

매일밤 lonely lonely night

حالا من هر شب تنهام، شب تنهاییِ تنهایی

***

괜찮아 외로워도

اشکالی نداره، حتی اگه تنهایی

나여기에 서 있을께

من همینجا خواهم بود

한송이 꽃을 피우기 위해 서라면

اگه این باعث بشه که یه گل شکوفه بده،

다 참겠어

من می‌تونم هرچیزی رو تحمل کنم

***

바람아 불어라

باد، می‌وزه

더욱더 거칠게

حتی قوی‌تر

어디 괴롭혀봐 난 괜찮아

سعی کن اذیتم کنی، من خوبم

두렵지가 않아

من نمی‌ترسم.

***

불어라 바람아

می‌وزه، باد

더욱더 거칠게

حتی قوی‌تر

끝까지 시험해 봐 괜찮아

تا آخرش امتحانم کن، من خوبم

난 그리쉽게 꺽이지 않아

به این راحتی نمی‌شکنم

(Cause I’m cactus)

(چون من کاکتوسم)

***

#ACE #Cactus #Music #AceCactus #Kpop #lyrics #AceLyrics

#دانلود #کیپاپ #دانلود_آهنگ #ترجمه_آهنگ