دانلود آهنگ 'Callin از A.C.E به همراه متن و ترجمه

#آهنگ 'Callin توسط گروه #کره‌ای A.C.E در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است. همانطور که در گذشته نیز اشاره کردم، گروه A.C.E در تلاش است تا مفاهیمی همچون #ماجراجویی و #تحقق رویاها را به مخاطبان خود القا کند.

در #ترانه 'Callin که به معنی #صدا زدن است، به سادگی می‌توان مفاهیم رویاها و #تشویق به ماجراجویی را مشاهده کرد. #متن این آهنگ بسیار ساده و دلنشین بوده و مخاطب را به تسلیم نشدن در برابر سختی‌ها تشویق می‌کند.

در ادامه متن این ترانه زیبا را به همراه #ترجمه #فارسی آن می‌خوانیم.

Ooh 그 누군가가

날 찾고 있는 것 같아

حس می‌کنم یه نفر، داره دنبالم می‌گرده

자꾸 만 어디선가

애타는 소리들이 들려와

همش از یه جایی، یه صدای ناامید می‌شنوم

***

좀 이상해 몸이 두근대

یه جورایی عجیبه

지금껏 느껴보지 못했던 설레임인걸까

انگار قبلا هیچوقت حسش نکردم

왜 갑자기 맘이 아픈데

چرا یهویی قلبم درد گرفته؟

매 순간 불안과 공포감에 휩싸였던 나

هر لحظه، با اضطراب و ترس ادغام شده بودم.

***

이제 open your eyes 더 숨지는 마

حالا، چشماتو باز کن، دیگه مخفی نشو

지금까지 잘 참았잖아

تو تا اینجا اومدی

그동안 움츠렸던 날개를 활짝 펴고

پس بال‌هات رو باز کن

온 세상을 밝게 비춰

و به روشنی در دنیا بدرخش

***

변치 않는 믿음이 될게 (baby)

من اعتمادِ تغییر نکردنیِ تو میشم (عزیزم)

Woo 어디서든 call my name

هر جا هستی، اسممو صدا کن

내가 너를 느낄 수 있게 (baby)

من می‌تونم حست کنم (عزیزم)

모든 걸 다 이겨 낼 수 있게 (날 불러줘)

پس می‌تونم بر همه اینا پیروز شم. (صدام کن)

내가 지켜줄게 지켜줄게

من ازت محافظت می‌کنم، محافظت می‌کنم

누가 뭐래도

مهم نیست بقیه چی میگن

지금 이 순간 내 안에 존잰

همین حالا، درون من

꿈을 꾸고 있어

یه رویاست

언제 어디서든 callin’

هر وقت، هرجا، صدام کن

너에게 답할게 callin’

من جوابت رو می‌دم، صدام کن

언제 어디서든 callin’

هر وقت، هرجا، صدام کن

***

Ooh 나 어느샌가

감정이 메말랐나 봐

فکر کنم احساساتم خشک شدن

눈물 도 잊었나 봐

حتی فراموش کردم که اشک دارم

심장이 파랗게 물들어가

قبلم به رنگ آبی در اومده

***

왜지 혼란스럽게 안쓰럽게 보던

چرا این اتفاق داره می‌افته؟ انگار گیج و غمگین شدم

시선이 조금씩 점점 바뀌었어 나도 모르게

و به آرامی تغییر می‌کنم، بدون اینکه بدونم

변했던 모습을 인식 못 해 거울에

من متوجه نشدم که دارم تغییر می‌کنم

비친 모습을 본 뒤에 나라는 존잴 알았어

اما انعکاس خودم رو توی آینه دیدم و فهمیدم که اون، من بودم

***

이제 open your eyes 더 숨지는 마

حالا، چشماتو باز کن، دیگه مخفی نشو

지금까지 잘 참았잖아

تو تا اینجا اومدی

그동안 움츠렸던 날개를 활짝 펴고

پس بال‌هات رو باز کن

온 세상을 밝게 비춰

و به روشنی در دنیا بدرخش

***

변치 않는 믿음이 될게 (baby)

من اعتمادِ تغییر نکردنیِ تو میشم (عزیزم)

Woo 어디서든 call my name

هر جا هستی، اسممو صدا کن

내가 너를 느낄 수 있게 (baby)

من می‌تونم حست کنم (عزیزم)

모든 걸 다 이겨 낼 수 있게 (날 불러줘)

پس می‌تونم بر همه اینا پیروز شم. (صدام کن)

내가 지켜줄게 지켜줄게

من ازت محافظت می‌کنم، محافظت می‌کنم

누가 뭐래도

مهم نیست بقیه چی میگن

지금 이 순간 내 안에 존잰

همین حالا، درون من

꿈을 꾸고 있어

یه رویاست

언제 어디서든 callin’

هر وقت، هرجا، صدام کن

***

너에게 답할게 callin’ baby

من جوابت رو می‌دم، صدام کن عزیزم

조그만 힘이 라도 네게 줄 수 있다면

اگه فقط می‌تونستم حداقل یه ذره قدرت بهت بدم

***

Yo callin’

تو صدام می‌کنی

나 절대 물러설 일

없으니 나를 믿어줘

من هیچوقت عقب نمی‌کشم پس بهم اعتماد کن

두 번 다시 되돌릴

필요는 없으니 앞으로

نیازی نیست که همه چیز رو عوض کنی

내 손을 잡은 채 저위로

너와 나 둘이서 이대로

پس دستم رو بگیر و میریم بالا، درست همینجوری

***

하나뿐인 믿음이 될게 (baby)

من تنها اعتماد تو می‌شم (عزیزم)

Woo 어디서든 call my name

هر جا هستی، اسممو صدا کن

내가 너를 느낄 수 있게 (baby)

من می‌تونم حست کنم (عزیزم)

모든 걸 다 이겨 낼 수 있게 (날 불러줘)

پس می‌تونم بر همه اینا پیروز شم. (صدام کن)

내가 지켜줄게 지켜줄게

من ازت محافظت می‌کنم، محافظت می‌کنم

누가 뭐래도

مهم نیست بقیه چی میگن

지금 이 순간 내 안에 존잰

همین حالا، درون من

꿈을 꾸고 있어

یه رویاست

언제 어디서든 callin’

هر وقت، هرجا، صدام کن

너에게 답할게 callin’

من جوابت رو می‌دم، صدام کن

언제 어디서든 callin’

هر وقت، هرجا، صدام کن

***

#ACE #Callin #Music #AceCallin #Kpop #Calling

#دانلود #کیپاپ #دانلود_آهنگ #ترجمه_آهنگ