قبر زامبی‌ها و خون‌آشام‌ها در دوران ویکتوریایی!

دوران ویکتوریایی برای مدتی ترس از زامبی‌ها و خون‌آشام‌ها به اعتقادات و آداب و رسوم مردم #انگلیس رخنه کرد تا جایی که جهت جلوگیری از خروج زامبی‌ها از درون #قبر، حفاظ‌های آهنی طراحی می‌کردند!!!

توالت برتر سال ۲۰١۸ که جایزه بهترین موقعیت را گرفته!

این #توالت در #هتل لاجولا در #آمریکا و در طبقه یازدهم آن هتل قرار دارد که چشم‌‌انداز رو به #دهکده ساحلی و ساحل #اقیانوس سن‌ دیه‌گو از آن، بی‌نظیر و شگفت‌انگیز است.

نوارهای زرد پهن داخل شکم ماهی انگل هستند!

ماهی می‌خرید چک کنید.

شخصی از ماهی فروشی تعدادی ماهی #کپور خریداری کرد و چون عجله داشت آنها را در ماهی فروشی پاک نکرد و به خانه آورد. هنگام تمیز کردن #ماهی متوجه نوارهای زرد پهن داخل شکم ماهی‌ها شد! …