پیوند کامل صورت برای یک مرد میانسال!

مرد ۶۵ ساله‌ای که هفت سال پیش در #تصادف وحشتناکی که حین شکار برایش رخ داده بود و تقریبا همه صورت و فکش را از دست داده بود (نه می توانست غذا بخورد یا حرف بزند. همیشه بر روی صورتش یک ماسک می گذاشت و تقریبا زندگی نداشت) توسط دو تیم جراحی، عمل پیوند صورت را انجام داد.

دکتر جراح «Daniel Borsuk» بعد از پنج سال برنامه‌ریزی توانست دو تیم جراحی برای #عمل #پیوند کامل صورت تدارک ببیند. در یک اتاق برای ۱۲ ساعت مداوم یک تیم بخش اصلی صورت یک فرد تازه مرده را برداشتند و تیم دیگر بخش اصلی صورت مردی را برداشتند که قرار بود صورت جدید را بگیرد.

کل جراحی با همکاری بیش از ۲۰ متخصص پس از ۱۷ ساعت با موفقیت به پایان رسید. این جراحی به نوبه خودش یک دستاورد بزرگ پزشکی بود چون مریض از سن بالایی برخوردار بود هر چند قبلا هم جراحی کامل صورت با موفقیت انجام شده بود.

پدر بزرگ ۶۵ ساله «Maurice Desjardins» این روزها می‌تواند حتی #لبخند هم بزند.