این #عنکبوت به خاطر حالتی که دارد به «عنکبوت خندان» معروف شده است. اگر به پشت این موجود نگاه کنید یک صورت #خندان را می‌بینید. این عنکبوت در جنگل‌های هاوایی برای اولین بار دیده شده و البته برای انسان نیز خطری ندارد. این گونه گاهی اوقات به صورت‌های #ناراحت نیز دیده شده‌است. البته تعداد زیادی از آن در دنیا وجود ندارد.