آزمایش غیراخلاقی ترساندن کودک از چیزهای سفید رنگ!

آزمایش غیراخلاقی ترساندن کودک از چیزهای سفید رنگ!

دانشمندی به نام جان واتسون تصمیم گرفت پی ببرد واکنش‌های عاطفی شرطی چگونه در کودکان شکل می‌گیرد. برای این منظور، او دست به آزمایشی بر روی پسر ۹ ماهه خود به نام آلبرت زد و کاری کرد که او از چیزهای #سفید رنگ بترسد.

واتسون ابتدا #موش سفید رنگی را به پسرش نشان داد. بعد از آنکه آلبرت به موش عادت و شروع به بازی با آن کرد، دانشمندان هر بار که کودک به موش نزدیک می‌شد، با ضربه زدن به یک لوله ی فلزی، آلبرت را می‌ترساندند.

آلبرت به تدریج نه فقط از آن موش بلکه از هر چیز سفید رنگ دیگری که از دور شبیه موش بود هم می‌ترسید. او هر بار با دیدن آنها شروع به گریه می‌کرد. این #آزمایش خیلی زود متوقف شد چون مادر آلبرت او را از آزمایش خارج کرد.

این آزمایش چه چیزی را ثابت کرد؟ از این ترفند برای آموزش حیوانات استفاده می‌شود اما معلوم شد که چنین احساسی را در خردسالان هم می‌توان به وجود آورد. خوشبختانه، تابوی خشونت اخلاقی و روانی علیه کودکان دیگر اجازه انجام چنین آزمایشات بی‌رحمانه‌ای را نمی‌دهد.