لیو بولین هنرمند ژاپنی معروف به مرد نامرئی!

لیو بولین یک #هنرمند ژاپنی است که به خاطر داشتن مهارت استتار به مرد #نامرئی معروف شده است. مجموعه عکس‌های این هنرمند «پنهان در شهر» نام دارد.

لیو تحصیلات دانشگاهی مجسمه‌سازی دارد و در سال ۱۹۹۵ فارغ التحصیل شده و به مدت ۱۰ سال به عنوان #مجسمه‌ساز فعالیت کرده است. وقتی از لیو پرسیدند که چه مکان‌هایی را برای عکس‌هایش انتخاب می‌کند پاسخ داد مکان‌هایی که به دلش بنشینند.

لیو ۱۲ سال است که مجموعه عکس‌های «پنهان در شهر» را آغاز کرده است و دوستان و اطرافیانش او را همراهی کرده‌اند. او سعی دارد توجه مردم را به مسائل اجتماعی مهم جلب کند و آن دیوار حائل بین شخص و #جامعه را تشریح کند.