ساعتی که به جای عقربه مژه دارد!

به تازگی یک شرکت طراح، ساعتی ساخته است که تعجب مردم را بر انگیخته است. این ساعت به گونه‌ای طراحی شده است که شبیه به #مژه چشم باشد. حتی این مدل #ساعت عدد و #عقربه ندارد.

مکانیزم این ساعت به دلیل نداشتن هیچ عدد یا عقربه‌ای، طوری است که هیچ صدای تیک تاکی تولید نمی‌کند. ساعت و دقیقه‌ها با فاصله میان مژه‌ها نشان داده می‌شوند. که البته این قضیه کمی عجیب است!

این ساعت توسط استودیوی طراحی «Bina Biatel» ساخته شده است. نام آن «Lash Clock» است. «Lash Clock» تنها برای نشان دادن #زمان ساخته نشده است، شما می‌توانید با آن در زمان گم شوید. در واقع این دستگاه یک وسیله است که شما با آن می‌توانید #مدیتیشن کنید.