سنگ قبر استقلالی قبل از مرگ به دلیل ترس از اقوام پرسپولیسی!

این فرد در استان #بوشهر در قید حیات است ولی زودتر #سنگ قبری برای خودش درست کرده و گفته چون اقوام همه پرسپولیسی‌اند، می‌ترسم بعد از مرگم لوگوی #استقلال رو روی قبرم نزنند!!!