دو خواهر کره‌ای که بعد از چند سال جدایی تو فیسبوک همدیگرو پیدا می‌کنن!

این دو تا #خواهر سال ١٩٧۸ تو کره جنوبی متولد شدن. مادرشون میذارتشون سر راه. چند ماه بعد یه آمریکایی و یه فرانسوی سرپرستی‌شونو قبول می‌کنن. بعد از ۲۶ سال اتفاقی تو #فیسبوک همو می‌بینن و می‌فهمن که خواهرن!