تیولا یا عروس دریایی نامیرا با نام علمی #نوتریکولا از آب‌سان‌زیان است که می‌تواند بعد از بلوغ جنسی و جفت‌گیری، از مرحله مدوسا یا عروس دریایی به مرحله پولیپ بازگردد و تنها گونه جانوری است که می‌تواند به حالت اولیه خود یعنی دوره نابالغی بازگردد. این‌گونه نامیرایی زیستی دارد. بازگشت به مرحله پولیپ یک نوع فنا ناپذیری است؛ بنابراین هیچ وقت جانور به علت کهولت سن نمی‌میرد!

اندازه عروس‌های دریایی زنگوله شکل جاودانه حداکثر به ۴.٥ میلیمتر می‌رسد که این رقم برای طول و عرض آن‌ها تقریبا مشابه است. اگرچه محل زندگی اصلی آن‌ها کارائیب است، اما در سراسر جهان پخش شده و کشف توانایی منحصر به فرد آن‌ها، بحث‌های بسیاری را در میان دانشمندان ایجاد کرده است. برخی از دانشمندان معتقدند راز این عروس‌های دریایی به زودی کشف خواهد شد و آزمایشات انسانی آغاز می‌شود. در مقابل، برخی دیگر تنها انتظار دارند کشف راز زندگی جاودانه عروس‌های دریایی به بهبود کیفیت زندگی انسان در سال‌های پایانی عمر کمک کند.