زنی با هیکل عجیب و باورنکردنی

مندی سلارس ۳۲ ساله، سندرم پروتئوس (Proteus syndrome) - رشد غیرطبیعی و شدید برخی رده‌های سلولی رویان - او باعث گردید تا به یک مریضی فوق‌العاده #نادر مبتلا شود و آن اینکه پاهایش ۷۰ کیلوگرم وزن داشته باشد.

این مریضی نادر را هم که هر دکتری توان تشخیص علت آن را ندارد. شاید به تعداد انگشتان یک دست در دنیا به آن مبتلا باشند.

بیماری او فقط در پاهایش تاثیر گذاشته است. سایز بالا تنه او کوچک است، اما پاهایش هنوز در حال رشد هستند. سایز کف پای او ۳۵ اینچ می‌باشد.

او هنوز می‌تواند راه برود ولی می‌گوید نهایتا باید پاهایش قطع شود چون که هیچ درمان و دارویی برای #بیماری او وجود ندارد.

مندی می‌گوید که در حال برنامه‌ریزی برای زندگی بعد از قطع پاهایش می‌باشد.