#رژیم عجیب یک مرد آلمانی که به مدت ۲۰ ساعت چیزی نمی‌خورد!

مردی به نام «یارو اسلاو» همراه همسرش به یک #رستوران که آخر هفته‌ها پیشنهاد ویژه‌ای دارد رفتند.

در این رستوران مشتری با پرداخت پول یک پرس #غذا برای خودش می‌توانست هر چقدر که دلش بخواهد غذا سفارش دهد. او هم که ۲۰ ساعت بود چیزی نخورده بود، در مدت یک ساعت ١۰۰ بشقاب #سوشی را با پرداخت مبلغ ١۶ یورو خورد!

این رفتار اسلاو کاری کرد که تمام رستوران‌ها اعلام کرده‌اند هرگز او را به رستوران راه نخواهند داد!