تولید ماده خود تمیزشونده با الهام از کرم خاکی

تولید ماده خود تمیزشونده با الهام از کرم خاکی

یکی از توانمندی‌های شگفت‌انگیز کرم‌های خاکی تمیز ماندن آنها در #خاک و زمین‌های بسیار آلوده است. علت آن #ترشح دائمی یک ماده روان‌کننده از بدن کرم‌هاست که حالا الهام‌بخش دانشمندان شده است.

پژوهشگران می‌گویند توانسته‌اند ماده #لزج جدیدی با کیفیت ترشحات بدن #کرم خاکی تولید کنند که می‌تواند کاربردهای متنوعی در حوزه‌های مختلف #علمی و #فنی پیدا کند.

این ماده که توسط گروهی از محققان موسسه «Leibniz» در #آلمان تولید شده، برگرفته از نوعی #پلیمر لاستیکی است و منافذ باریکی در سطح آن باعث می‌شود تا #روغن سیلیکونی تمام سطح ماده مذکور را بپوشاند و آن را لزج کرده و از آلوده شدنش جلوگیری کند.

روغن یادشده به راحتی در درون پلیمر باقی می‌ماند و در صورت وارد آمدن فشار این ماده کرم مانند تغییر شکل می‌دهد ولی آسیبی به ساختار آن وارد نمی‌شود. این ماده کرم مانند همیشه روغنی در برابر ده هزار بار تا زده شدن مقاوم است و می‌توان از آن در دنیای پزشکی برای #درمان برخی بیماری‌ها و در اعمال #جراحی نیز استفاده کرد.