واژه «LOVE» روی ماه

واژه «LOVE» روی ماه

در جستجویی نوآورانه‌تر، گروهی از ستاره‌ شناسان آماتور ژاپنی استان اهیمه‌ در جزیره‌ شیکوکوی #ژاپن (Ehime Prefecture - Shikoku Island - Japan) یک L - O - V - E کامل را روی #ماه پیدا کرده‌اند!

آنها جستجویشان را روی این عکس با کیفیت انجام دادند که از ماه در گام #چارک نخست (تربیع نخست) گرفته شده.

خود ما هم اگر بخواهیم این حرف‌ها را پیدا کنیم باید با دقت به جزییات #سایه و روشن در راستای خط سایه‌ مرز (خط میان #شب و #روز) ماه نگاه کنیم.

پیدا کردن حرف «V» چندان سخت نیست. این حرف در میانه‌ تصویر، از پادسانی (تضاد) دهانه‌‌هایی که کف شان در آن هنگام هنوز در سایه است، با لبه‌ها و پشته‌های #آفتاب‌ گرفته‌ درست شده.

یافتن حرف‌های «L» و «E» کمی دشوارتر است. برای یافتن‌شان پایین ماه، راستای سایه‌ مرز را نگاه کنیم. پیدا کردن حرف «O» هم که دیگر روی سطح پر از دهانه‌ ماه کاری ندارد.

همه‌ این حرف‌ها برای ما جلوه‌هایی زودگذرند و تنها در زمان نزدیک به رسیدن ماه به گام چارک نخست، بر روی خط سایه‌ مرز پدید می‌آیند.