ریچارد آپیا، معلمی غنایی است که روی تخته‌سیاه به شاگردانش نرم‌افزار #مایکروسافت #وورد را آموزش می‌دهد.

ریچارد کارش تدریس ICT در دبیرستان‌های غنا است. در کشور غنا در دبیرستان‌ها ICT تدریس می‌شود و دانش‌آموزان برای اینکه بتوانند این مقطع را با موفقیت طی کنند باید از پس امتحان آن که به صورت سراسری برگزار می‌شود برآیند.

مدرسه از سال ۲۰١١ کامپیوتری در اختیار نداشته و به همین دلیل آقای آپیا این ابتکار را به خرج داده است.

این معلم هنرمند، ریز به ریز منوها و آیکون‌های وورد را روی تخته ترسیم می‌کند و با تعهد خیلی زیاد سعی می‌کند به دانش‌آموزان وورد یاد بدهد.