ازدواج به سبک شخصیت‌های کارتون شرک!
کریستین انگلند ۴۰ ساله امروز با نامزدش کیت گرین ۴۴ ساله در #انگلستان با لباس و آرایشی شبیه به #شرک و #پرنسس #فیونا به #عقد هم درآمدند.
#آرایش این زوج سه ساعت طول کش

ازدواج به سبک شخصیت‌های کارتون شرک!

کریستین انگلند ۴۰ ساله امروز با نامزدش کیت گرین ۴۴ ساله در #انگلستان با لباس و آرایشی شبیه به #شرک و #پرنسس #فیونا به #عقد هم درآمدند.

#آرایش این زوج سه ساعت طول کشیده است. این #زوج با همراهی صد نفر که آن‌ها نیز با پوشیدن لباس‌های شخصیت‌های #کارتون شرک در #جشن این زوج شرکت کردند.

کریستین در این باره می‌گوید این ایده ابتدا به ذهن من رسید زیرا کیت واقعا شبیه شرک بود و کیت افزود: چه کسی فکر می‌کند که بتواند شبیه یک #دیو به نظر برسد؟ برایم بسیار #عجیب بود ولی واقعا لذت‌بخش بود.