خوشگل‌ترین گاو با موهای ژولیده

«کای‌لو» گونه‌ای از گاوهای بومی اسکاتلند است که در ارتفاعات زندگی می‌کند، موهای ژولیده این گونه از گاو درنوع خودش بی‌نظیر است!

موهای بلند و درهم آن‌ها بهترین ابزار برای در امان ماندن از سرمای زمستان و هوای بارانی است.

این گاو خوشگل‌ترین گونه گاو جهان است!