سواحلی با امواج سینوسی و اسرارآمیز!

در سواحل Dorset انگلستان شکلهای اسرار آمیزی از امواج پدید می‌آید که به #کاسپ ساحلی معروف هستند.

دلیل اسرارآمیز بودنشان نیز به شکل آن‌ها برمی‌گردد. دانشمندان هنوز علت پیدایش چنین امواجی با شکل‌های خاص را نیافته‌اند.

کاسپ ساحلی (Beach Cusp) که به قله‌های ساحلی نیز معروفند اغلب در طول #طوفان یا بعد از طوفان شکل می‌گیرند و از این جهت غیرطبیعی هستند که اشکالی منظم و فاصله‌ای یکنواخت دارند.

این پدیده فقط منحصر به یک ساحل نیست و در چندین نقطه از جهان وجود دارند.

دو نظریه غالب در مورد الگوی تشکیل این پدیده شگفت انگیز وجود دارد. اولین تئوری «لبه استاده» نام دارد که شامل تعاملات بین موج‌های معمولی نزدیک به ساحل و موج‌های لبه، که عمود بر ساحل هستند، می‌شود. تعامل بین این امواج در فاصله‌های منطم نقاطی را ایجاد می‌کند که به علت برخورد موج‌ها با شدت متفاوت، عجیب به نظر می‌رسد.

نظریه دوم «نظریه خود سازمان» است که می‌گوید کاسپ‌ها در نتیجه امواج و جریان‌های منظم و فعل و انفعالات شن و ماسه‌ها در طول زمان که حلقه‌های بازخورد را ایجاد می‌کند تشکیل می‌شوند.