مجازات زنان پرحرف و غرغرو در دوران الیزابت اول!

#ملکه «الیزابت اول» در ۱۵۵۸میلادی به عنوان ملکه «انگلستان» و «ایرلند» تاجگذاری کرد!

در زمان او قدرت به کلیساها بازگشت و جنگ با «فرانسه» به پایان رسید! ملکه از #هنر بخصوص #نقاشی و #تئاتر حمایت ویژه کرد.

او پسر عموی اسکاتلندی خود را به جرم #خیانت گردن زد و مانع از رسیدن او به تخت پادشاهی شد!

ملکه الیزابت اول هرگز #ازدواج نکرد اما گفته می‌شود که وی با دریا سالار اعظم «توماس سیمور» مخفیانه رابطه داشته است!

الیزابت اول تحت تأثیر کلیسا و روحانیون #قوانین بسیار سختگیرانه‌ای را نسبت به #زنان وضع نمود که از جمله آنان می‌توان به #شکنجه کردن زنان پرحرف، غرغرو، سرکش و روشنفکر اشاره کرد!

البته هر مردی می توانست با سلیقه و میل خود هر زنی را متهم به غر زدن، سرکشی کردن و پرحرف بودن کند!

این زنان مجرم شناخته شده و از طریق روش های شکنجه مانند «چاری واری»، «چهارپایه مرغابی» و استفاده از «پوزبند» و چرخاندن آنان در سطح شهر #مجازات می‌شدند!

#شکسپیر نمایشنامه «رام کردن زن سرکش» را با الهام از این قوانین بخصوص روش چاری واری نوشته است!