این ماشین ثروتمندترین مرد جهان است!

جف بزوس #مدیر #آمازون، ثروتمندترین مرد جهان که ثروتش حدود ١٢٨‌ میلیارد #دلار است.

او می‌گوید ترجیح می‌دهم از یک خودروی ساده و قدیمی استفاده کنم و با همین راحتم!

او یک #هوندا آکورد ١٩٩٦ دارد که در حال حاضر قیمتش حدود ٤ هزار دلار است!