دختر ۲۰ ساله‌ای که مانند یک کودک ۵ ساله به‌نظر می‌رسد!

لاکسمی یادو ۲۰ ساله که از سن ۵ سالگی رشدی نداشته هنوز لباس‌های کودکان ۵ ساله را می‌پوشد. او تنها ۹۹ سانتی‌متر قد و ۱۹٫۵۰ کیلوگرم وزن دارد.
یک نا

دختر ۲۰ ساله‌ای که مانند یک کودک ۵ ساله به‌نظر می‌رسد!

لاکسمی یادو ۲۰ ساله که از سن ۵ سالگی رشدی نداشته هنوز لباس‌های کودکان ۵ ساله را می‌پوشد. او تنها ۹۹ سانتی‌متر قد و ۱۹٫۵۰ کیلوگرم وزن دارد.

یک ناهنجاری نادر ژنتیکی از ۱۵ سال گذشته از #رشد لاکسمی جلوگیری کرده است و او همانند زنی که در بدن یک #کودک اسیر شده زندگی می‌کند.

لاکسمی در این سال‌ها مجبور به تحمل نگاه‌های خیره مردم و تمسخرها بوده ولی می‌گوید سخت‌ترین چیز وقتی است که او به آینده و شرایطش فکر می‌کند. او می‌داند که هرگز نمی‌تواند بچه‌ای داشته باشد و بنابراین هیچ نقطه روشنی را نیز در ازدواج نمی‌بیند.

این دختر ۲۰ ساله که اهل شهری خارج از #دهلی نو در #هند است می‌گوید: برخی اوقات وقتی به زندگی نرمالی که می‌توانستم داشته باشم فکر می‌کنم، ناراحت می‌شوم. من می‌توانستم زندگی شاد و مستقلی داشته باشم و از زندگی لذت ببرم همان‌طور که زندگی بقیه دختران همسال خودم را می‌بینم.

سال‌ها ترس از سرزنش مردم و ترس از گروگان‌گیری باعث هراس لاکسمی به تنها بیرون رفتن از خانه شده، ولی او توانسته با حمایت خانواده‌اش با این ناهنجاری کنار بیاید.