گاف در طراحی پوستر فیلم به وقت شام در ژاپن

در طراحی #پوستر فیلم به وقت شام كه در #ژاپن در حال اكران است از سربازان #ارتش #آمریكا استفاده شده است در حالی كه این سربازان در #فیلم وجود نداشته‌اند.

پوستر فیلم به وقت شام با حضور تیپ یکم نیروهای ویژه هوابرد ارتش ایالات متحده طراحی شده كه حتی طراح اقدام به حذف #پرچم واضح ایالات متحده از روی لباس و كلاه سربازان نكرده است.

با وجود آن‌که در رسانه‌های مختلف عنوان شده است؛ در طراحی پوستر فیلم به وقت شام كه در ژاپن در حال اكران است از سربازان ارتش آمریكا استفاده شده در حالی كه این سربازان در فیلم وجود نداشته اند، روابط عمومی #اوج در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشته است:

این #گاف نبوده؛ #طراحی پوستر در توسط ژاپنی‌ها انجام شده است و آن‌ها این پوستر را متناسب با حال و هوای ژاپن طراحی نموده‌اند.