تکه یخ عجیبی در قطب شمال!

تصویری که مشاهده می‌کنید اخیرا توسط تیم تحقیقاتی #ناسا از #قطب شمال گرفته شده است و نکته بسیار عجیب، تکه یخی به طول یک کیلومتر می‌باشد که بطور کامل شبیه یک #مکعب #مستطیل است.

با توجه به یخ‌های مجاور که شکلی کاملا بهم ریخته و #کج و معوج دارند، اما این تکه #یخ زوایا، جوانب و سطح بسیار #صاف و دقیقی دارد و این باعث تعجب و حیرت دانشمندان ناسا و دیگرانی شده که آنرا دیده‌اند.

البته به عقیده برخی این یخ در نتیجه فرایندی که به «ناخن شکسته» معروف است درست شده، اما بسیاری این توضیح را قبول نکرده‌اند. دانشمندان در حال تحقیق به منظور یافتن علت اصلی این #پدیده جالب و عجیب شده اند.