جشن #تولد پسر بازیکن #یوونتوس با دستمزد تقریبا ۲۰۰ میلیارد تومنی در سال

جشن #تولد پسر بازیکن #یوونتوس با دستمزد تقریبا ۲۰۰ میلیارد تومنی در سال

کامنت بونوچی: خوشبختی با سایز کیک اندازه‌گیری نمی‌شود.

«ای کسانی که در قسط‌های خودمانده‌اید جشن میلیونی بگیرید کلاس دارد!»