نانی که از آرد سوسک درست شده

عکس بالا را خوب نگاه کنید. #نان است. ظاهرش مثل همه نان‌هاست. فقط از #سوسک درست شده. یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، از #آرد سوسک.

این نان ابتکار گروهی از کارشناسان تغذیه برزیلی است که برای حل معضل کمبود خوراکی، از یک نوع سوسک آفریقایی آرد درست کرده‌اند.