زوجی که به مدت ۲۰ سال با هم قهر بودند!

این زوج چینی ۲۰ سال با هم #قهر بودند و حرف نمی‌زدند، حالا بعد از ۲۰ سال بالاخره شوهر این زن سکوت را شکسته و با یکدیگر آشتی کردند.

قهر این #زوج به دلیل حسادت #شوهر به علاقه‌ و توجه همسرش به فرزندانش بوده است!