عروسک متحرک و سخنگوی واقعی

عروسک متحرک و سخنگوی واقعی

در مجموعه اتفاقات عجیب و باورنکردنی، ادعا می‌شود #عروسک رابرت از اشیاء تسخیر شده‌ای ساخته شده است که صاحب آن #نقاش و #نویسنده معروف رابرت یوجین اتو بوده است. او اولین بار این عروسک را در سال ١٩۰۶ از یک پیشخدمت باهامایی گرفت که به شدت به وودو (جادوگری و #خرافات) و جادوی سیاه اعتقاد داشت.

طبق گفته‌های اتو گاهی از عروسک صدایی مانند صدای یک #کودک شنیده می‌شد و برخی مواقع هم آنچه در فکرش می‌گذشت را از زبان این عروسک می‌شنید. حتی همسایه‌ها هم اظهار داشته‌اند، وقتی کسی خانه نبوده این عروسک حرکت می‌کرده است. این عروسک عجیب در حال حاضر در #موزه مرلتی شرقی نگهداری می‌شود.