یک مرد عربستانی که قصد داشت رکورد پوشاندن بدن با بیشترین تعداد زنبور عسل را بشکند، خود را زیر ده‌ها کیلوگرم زنبور دفن کرد.

این دومین باری بود که زهیر امین فتانی برای شکستن رکورد #گینس خیز برمی‌داشت اما مثل بار قبل شکست خورد و نتوانست رکورد ۱۰۰ کیلوگرم زنبورعسلی را که قول داده بود می‌زند، به ثبت برساند. رکورد فعلی در دست یک مرد چینی است که ۶۳٫۷ کیلوگرم زنبور را روی بدن خود جمع کرده است.

او درباره این عدم موفقیت گفت از طرفی گرمای هوا و از سوی دیگر همکاری نکردن #زنبور #ملکه باعث شده او نتواند این #رکورد را به ثبت برساند