قبر زامبی‌ها و خون‌آشام‌ها در دوران ویکتوریایی!

قبر زامبی‌ها و خون‌آشام‌ها در دوران ویکتوریایی!

دوران ویکتوریایی برای مدتی ترس از زامبی‌ها و خون‌آشام‌ها به اعتقادات و آداب و رسوم مردم #انگلیس رخنه کرد تا جایی که جهت جلوگیری از خروج زامبی‌ها از درون #قبر، حفاظ‌های آهنی طراحی می‌کردند!!!