"مورفی" نام سگی است که با ظاهری عجیب و دوست داشتنی و یال نرمش مشهور شده است موجب حیرت کاربران فضای مجازی شده است.

این حیوان که از طرفی شبیه #سگ نژاد شارپی چینی است با موهای بلند یالی شباهت بسیاری به #شیر دارد.

این سگ سه ساله اخیرا به مرکز نگهداری سگ‌های نورفوک منتقل شده چرا که صاحب آن توانایی مراقبت از او را نداشته است.