لوبیای اینگا نوعی لوبیاست که به بستنی میوه‌ها معروف است.

غلاف‌های بلند لوبیای اینگا دانه‌هایی سیاه دارند که با یک پالپ نرم و سفید پوشیده شده‌ و شیرین و خوراکیاست.

طعم این پالپ مشابه #بستنی وانیلی است.

دانه‌های رسیده بستنی به راحتی با دست باز می‌شوند.

پس از جدا کردن دانه‌ها پالپ قابل خوردن است.