قانون عجیب یک رستوران در آلمان

صاحب یک رستوران در منطقه «بینز» آلمان با قانونی که برای #رستوران خود در نظر گرفت تبدیل به سوژه رسانه‌ها شد. بنا به این #قانون از ساعت پنج بعدازظهر هر روز ورود افراد زیر چهارده سال به این رستوران ممنوع است.

رادولف مارکل، که صاحب این رستوران سنتی با نام «اوما کوچه» ( آشپزخانه مادربزرگ) است گفت که رفتار نامناسب برخی کودکان او را وادار کرد تا ورود افراد زیر چهارده سال را از ساعت پنج بعدازظهر به بعد #ممنوع کند.

او در ارتباط با این موضوع گفت: رفتار نوجوانان و والدین با یکدیگر طی چند سال گذشته بدتر شده است. بارها شاهد بوده‌ام که کودکان و نوجوانان در رستوران اقدام به پرتاب لیوان یا سفره رومیزی می‌کنند و والدین آنها یا نظاره گر فرزندان خود هستند و یا به آنها لبخند می‌زنند. ما اینجا نیستیم تا بچه‌ها را بزرگ کنیم یا به مهمانان و مشتریان ما خسارتی وارد شود.

وی همچنین تابلویی را در مقابل رستورانش قرار داده که تاکید می‌کند این رستوران فقط مخصوص افراد بزرگسال است.

اما تصمیم این رستوران دار با واکنش برنارد فرانک، مدیر اداره ضد تبعیض آلمان روبرو شده است. او در گفتگو با N - TV گفت که تصمیم مارکل برای ممنوعیت وورد افراد زیر چهارده سال به رستورانش در ساعت‌های خاص غیر قانونی است. او گفت که صاحب رستوران باید دلایلی موجه برای ورود تنها یک دسته خاص از مردم به رستوران خود داشته باشد و دلیل #آزار و #اذیت مهمانان از سر و صدای کودکان کافی نیست.