♦️نگرانی جاسوس آمریکایی از استعفای ظریف

جیسون رضائیان:
🔹اگر چه محمد جواد ظریف را دوست ندارم اما خروج وی ممک�

♦️نگرانی جاسوس آمریکایی از استعفای ظریف

جیسون رضائیان:

🔹اگر چه محمد جواد ظریف را دوست ندارم اما خروج وی ممکن است چیز خوبی نباشد و در حال حاضر با توجه به روابط پرتنش با آمریکا این استعفا نگران کننده خواهد بود./عصر ایران

@AkhbareFori