رئیس جمهور: به مشکلات مردم واقفیم

روحانی در حرم امام خمینی(ره):

🔹ما به درد و مشکلات مردم واقفیم و سعی در کاستن آنها داریم.

🔹هیچ تردیدی در حل مشکلات نداریم.

🔹امروز جدا کردن حساب خود از دولت و تنها گذاشتن آن اشتباه نابخشودنی است.

🔹امام هیچ گاه نگفت همه با من؛ گفت همه با هم

🔹امام در سایه حسن ظن به رحمت خداوند توانست حرکت کند.

🔹ایمان قوی او به خداوند مایه امید به مسیرش بود.

🔹او به مردم حسن ظن داشت؛ امام در سختی ها، بعد از خداوند دستش به سوی مردم دراز بود.

🔹او می‌دانست مردم ایران می‌توانند به خوبی از همه مشکلات عبور کنند.

🔹او همه سلایق و جناح‌ها را در کنار هم می‌خواست.

#سیاسی

@AkhbareFori