🎥وزیر نفت عدم آب‌گیری هورالعظیم را تکذیب کرد

🔹برای چند بشکه نفت جان دیگران را به خطر نمی‌اندازیم هیچ انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه نفت به دنبال آن نخواهد بود تا به مردم خسارتی وارد شود.

🔹دور تا دور همه تاسیسات نفتی ما در تالاب هورالعظیم آب است و جایی وجود ندارد که بدون آب باشد.

@AkhbareFori