این تصویر، عکس یک کودک فقیر نیست!

🔹نوجوان ۱۵ساله همراه با دانشجویان به اردوی جهادی در منطقه‌ی محروم کالیمانی(خراسان شمالی) رفته است و پس از ۸ روز کار کردن برای محرومان، اینچنین روی خاک‌ها خوابیده است

ایول به معرفتش...❤👏

@AkhbareFori