♦️دامداران با مازاد انباشت دام در واحدها روبه‌رو هستند/ثبات قیمت دام زنده در عید قربان منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور: 🔹مجموعه‌ای از دامداران به دنبال تمهیداتی هستند تا هر کیلو لاشه نر گوساله را با نرخ ۶۲ تا ۶۳ هزار و لاشه دام سبک را با نرخ…