♦️توضیح رئیس جمهور لبنان درباره موضوع «نزار زکا»

🔹میشل عون: از زمانی که نزار در تهران بازداشت شد، نامه‌ها و درخواست‌هایی [برای کمک به آزادی وی] دریافت کردم

🔹با خانواده وی نیز دیدار داشتم و مذاکرات ناموفقی که برای تبادل انجام شد، دنبال می‌کردم

🔹زمانی‌که دریافتم مسئله وی نباید طول بکشد دست به کار شدم

🔹نزار قبل از اینکه آمریکایی باشد، لبنانی است و نباید تنهایش گذاشت

🔹نزد رئیس‌جمهور ایران (برای آزادی وی) پادرمیانی کردم و وی [با درخواست من برای پیگیری موضوع] موافقت کرد

🔹مدیرکل امنیت عمومی را مأمور کردم تا هر آنچه لازم است در این‌ باره انجام دهد.

@AkhbareFori