♦️حمله چند فرد ناشناس به باشگاه استقلال

🔹عصر امروز (یکشنبه) چند نفر با حضور در مقابل باشگاه استقلال به ساختمان این باشگاه سنگ پرتاب کردند که با تصمیم کارمندان باشگاه پلیس در محل حادثه حضور یافت.

🔹این افراد که مشخص نبود با چه نیتی اقدام به این کار کرده‌اند، قصد فرار داشتند که یکی از آنها توسط پلیس دستگیر شد.

@AkhbareFori