♦#زندگی_بهتر/ حافظه رویدادی زنان نسبت به مردان بالاتر است

🔹نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که زنان در به خاطر سپردن جزئیات خاطرات رویدادی به ویژه در مورد چهره افراد، از مردان بهتر عمل می‌کنند

🔹زنان همچنین در به خاطر آوردن رایحه و عطر اشیا نیز یک قدم از مردان جلوتر هستند

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1099869