♦️آبادان و خرمشهر در حال جزیره شدن

🔹پس‌ از زیر‌ آب رفتن جاده اهواز - آبادان، جاده اهواز - خرمشهر نیز دچار آب گرفتگی شده و جاده آبادان به ماهشهر در آستانه به زیر آب رفتن است تا راه های ارتباطی آبادان و خرمشهر و مناطق تابعه با شهرهای همجوار قطع شود و منطقه آزاد جزیره شود./ عصرجنوب

اخبار لحظه ای #خوزستان 

t.me/joinchat/AAAAAD-zIvfn3GwkY0QJxw