بهروز ریخته گران کیست؟

🔹در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ خبر بازداشت فعالان یک شبکه اخلال در نظام اقتصادی منتشر شد که بعد‌ها به پرونده برادران ریخته گران مشهور شد

🔹برادران ریخته‌گران دو فعال اقتصادی هستند که از اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد و فوتبال ایران ظاهر شدند

🔹این برادران با حضور در صنعت ذوب آهن ایران توانستند با تکنیک‌هایی پیچیده در آمد‌هایی کلان به دست بیاورند

درباره زندگی ریخته‌گران که امروز بازداشت شد، اینجا بخوانید

https://www.khabarfoori.com/detail/1155875