♦️قیمت گوشت روند نزولی گرفت

🔹رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی: قیمت گوشت تازه از حدود دو هفته گذشته روند نزولی به خود گرفته و هر کیلو گوشت قرمز ۵۰۰۰تومان ارزان شده است

🔹قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی برای مشتری به صورت شقه ۹۸ تا ۱۰۰هزار تومان است

🔹کاهش قیمت گوشت به دلیل کاهش تقاضا، گذر از ایام پرمصرف ماه محرم و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها در پی انجام سفرهای تابستانی و آغاز فصل مدارس بوده است

@AkhbareFori