برادر مقتول با اعلام گذشت و تقاضای بخشش برای پلیسی که برادر بیگناهش را کشت، از قاضی می‌خواهد که اجازه دهد قاتل را در آغوش بکشد. امبر کایگر به ده سال زندان محکوم شده بود اما خانواده مقتول اعلام کردند که زندان را مناسب نمی‌دانند و به جای آن قاتل را عفو می‌کنند.

@AkhbareFori