دعای دفع بلا در ترکیه

🔹اصناف شهر "ارزروم" ترکیه برای دفع بلا از ترکیه تعداد ۲۰۰۱عدد نان را در طبیعت کوهستانی برای غذای حیوانات قرار دادند و دعا کردند بلایای روزهای اخیر از کشورشان دور شود.

آنها معتقدند بر اساس روایات معتبر، جامعه‌ای که در آن با حیوانات مهربانی نشود، گرفتار بلا می‌شود.

@AkhbareFori