تا کنون فقط ۱۰ کشور توانسته‌اند موشک به فضا پرتاب کنند

اولین بار شوروی بود نه آمریکا

بله ایران از ابرقدرت‌های جهان عقب است و باید به سرعت این عقب ماندگی را طی کرد، اما ندیدن اینکه ایران خودش را به لیست این ۱۰ کشور رسانده و کره جنوبی، برزیل ...نتوانسته‌اند، بی انصافی است.

@AkhbareFori