♦️وزیر دفاع: جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین آسیب دیده است 🔹وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین آسیب قابل توجهی دیده است و از بخش صنایع دفاعی خواسته شد تا برای بازسازی جعبه سیاه کمک کند./ ایرنا @AkhbareFori