♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹وزیر بهداشت ترکیه: از مسافران ایرانی برگه سلامت درخواست می‌شود.

🔹وزارت بهداشت: اخبار «کرونا» را تنها از وزارت بهداشت پیگیری کنید.

🔹شهرداری تهران: تاکنون موردی از کرونا در گرمخانه‌ها نداشتیم.

@AkhbareFori