از سری شگفتی‌های آفرینش👌

🔹سینچلورا یکی از باهوش ترین کرم‌هاست. این کرم می‌تونه تعدادی از گلبرگ‌های گل رو

از سری شگفتی‌های آفرینش👌

🔹سینچلورا یکی از باهوش ترین کرم‌هاست. این کرم می‌تونه تعدادی از گلبرگ‌های گل رو به پشت خودش بچسبونه و تبدیل به یک شاخه از اون گل بشه. استتار کردنش به قدری جالب و غلط اندازه که متخصص‌ها به سختی تشخیص میدنش

@AkhbareFori